Koordynator Projektów Kolejowych w zakresie Nadzorów Autorskich M/F

Vacancy details

General information

Organisation

Egis is an international player active in the consulting, construction engineering and mobility service sectors.
We design and operate intelligent infrastructure and buildings capable of responding to the climate emergency and helping to achieve more balanced, sustainable and resilient territorial development.
With operations in 120 countries, Egis places the expertise of its 18,000 employees at the disposal of its clients and develops cutting-edge innovation accessible to all projects.
Improving people's quality of life and supporting communities in their social and economic development, whilst drastically reducing carbon emissions and achieving vital 2050 net zero targets, that's our purpose.
  

Reference

2023-10691  

Position description

Job title

Koordynator Projektów Kolejowych w zakresie Nadzorów Autorskich M/F

Contract type

Permanent contract

Job description

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Planowanie projektów i kontrolę ich realizacji
 2. Przygotowanie elementów analiz ekonomicznych i finansowych inwestycji
 3. Obsługa administracyjna projektów: korespondencja, archiwizacja dokumentów
 4. Tworzenie planów realizacji i wykonania, ryzyka oraz planów jakości projektów
 5. Opracowanie sprawozdań z postępu prac na nadzorowanych projektach
 6. Bieżący kontakt, współpraca z:
  - zespołem projektowym
  - zespołami innych branż Departamentów Projektowych, partnerów konsorcjum,
  - podwykonawcami branżowymi, w zakresie opracowań specjalistycznych projektu jak również prowadzonej korespondencji kontraktowej.
 7. Współpraca z Zamawiającym, partnerami konsorcjum, udział w przygotowywaniu umów, zamówień, protokołów przekazania/ odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych wymogów
 8. Udział w opracowywaniu raportów (np. raporty miesięczne, tygodniowe) jak również udzielanie wyjaśnień technicznych w ramach prowadzonych nadzorów autorskich
 9. Bieżąca kontrola stanu zaawansowania i raportowanie postępu realizacji projektu (harmonogram, jakość, budżet)
 10. Zarządzanie umowami
 11. Koordynowanie różnych uczestników projektów, wewnętrznie (w tym lokalnie zatrudnianych pracowników), a także zewnętrznie (wykonawcy projektów powiązanych i inne strony w projekcie).
 12. Koordynacja produkcji.
 13. Zapewnienie bieżącej współpracy z Zamawiającym i innymi instytucjami i organami administracji.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem lub zespołami projektowymi przy realizacji
 • Znajomość procedur FIDIC oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Profile

Oferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szkolenia językowe (angielski, francuski)
 • Prywatną opiekę medyczną

Position location

Job location

Europe, Poland

City

Warszawa

Candidate criteria

Minimum level of education required

6-Engineer’s degree

Minimum level of experience required

6-10 years

Languages

English (2- Elementary)