EGIS vacancy search engine

Koordynator Projektu M/F


Vacancy details

General information

Organisation

Egis is an international player active in the consulting, construction engineering and mobility service sectors.
We design and operate intelligent infrastructure and buildings capable of responding to the climate emergency and helping to achieve more balanced, sustainable and resilient territorial development.
With operations in 120 countries, Egis places the expertise of its 18,000 employees at the disposal of its clients and develops cutting-edge innovation accessible to all projects.
Improving people's quality of life and supporting communities in their social and economic development, whilst drastically reducing carbon emissions and achieving vital 2050 net zero targets, that's our purpose.
  

Reference

2023-10441  

Position description

Job title

Koordynator Projektu M/F

Contract type

Permanent contract

Job description

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

-       Uzgodnienia  pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

-       Przygotowywanie cyklicznych informacji o postępach realizacji Zamówienia

-       Koordynowanie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem zależności między nimi, wynikających z przyjętego harmonogramu projektu

-       Techniczna koordynacja projektu, uzgadnianie kolizji międzybranżowych

Profile

Oczekujemy:

-       Wykształcenie wyższe techniczne

-       Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem lub zespołami projektowymi przy realizacji min. 2 opracowań wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy)

-       Znajomość procedur Prawa Zamówień Publicznych

-       Zdolności organizacyjne

-       Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Mile widziane:

Znajomość aspektów technicznych oraz zależności międzybranżowych występujących w projektach infrastruktury kolejowej.

Position location

Job location

Europe, Poland

City

Warszawa

Candidate criteria

Minimum level of education required

6-Engineer’s degree

Minimum level of experience required

6-10 years

Languages

English (3- Independant - Business fluent)