EGIS vacancy search engine

Administrator CDE/Asystent Projektu M/F


Vacancy details

General information

Organisation

Egis is a global consulting and engineering firm working in construction, transport and mobility services. Our mission: create and operate intelligent infrastructure and buildings to further the transition to a low-carbon economy and contribute to more balanced and sustainable territorial development.
To support our growth dynamic, we offer a wide variety of career opportunities in more than 100 countries.
Joining our Group and its 16,000 employees means, above all, sharing our values as a people-first company, strongly committed to sustainability and innovation.

  

Reference

2021-2960  

Position description

Job title

Administrator CDE/Asystent Projektu M/F

Contract type

Permanent contract

Job description

Zakres zadań:

 • administrowanie danymi na platformie CDE
 • prowadzenie korespondencji kontraktowej
 • przygotowywanie pism i zestawień, archiwizowanie dokumentacji
 • przygotowanie informacji oraz zestawień ( w formie opisowej lub tabelarycznej)
 • pomoc w realizacji Projektu (m.in. współpraca z osobami prowadzącymi Projekt, współ-wykonywanie, pod względem tekstowo - graficznym, językowym oraz edytorskim, raportów i innych dokumentów związanych z Projektem)
 • sporządzanie notatek i sprawozdań ze spotkań i narad
 • obsługa interesantów i pomoc przy organizacji spotkań

 

 

Profile

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w administrowaniu danymi na platformie CDE  (repozytorium danych, zarządzanie danymi, elektroniczna ustrukturyzowana cyrkulacja dokumentów według ustalonych ścieżek)
 • wykształcenie minimum średnie
 • komunikatywność

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia z języków obcych
 • pakiet opieki medycznej
 • bardzo przyjazne środowisko pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

EGIS Poland Sp. z o.o.

ul. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Fax: 22 20 30 101, email: praca@egis-poland.com

z dopiskiem „PRACA –ACDE/AP”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

 

Position localisation

Job location

Europe, Poland

City

Warszawa

Candidate criteria

Minimum level of education required

2-A. Level / High school Diploma / 12th Grade

Minimum level of experience required

Less than 2 years

Languages

Polish (6- Native language)